Şartlar & Koşullar

Yasal Beyan
LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret (bundan böyle “LilArt Sanat” olarak anılacaktır) işbu www.lilartsanat.com (bundan böyle “Site” olarak anılacaktır) websitesini kişisel eğitim, bilgilendirme, iletişim ve Powertex ve LilArt marka ürün görsellerinin gösterimi amaçlı yayınlamaktadır. Sitemizde dilediğiniz şekilde gezinmekten çekinmeyiniz.. Ancak, Site‘de görüntülenen materyallerde bulunan tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet hakları LilArt Sanat‘a aittir. Metin, resimler, ses dosyaları ve video dosyaları da dahil olmak üzere Site içeriğinin ve tüm fikri ve sınai mülkiyet hakkına konu olacak içeriklerin LilArt Sanat’ın önceden yazılı izni alınmadan umumi veya ticari amaçlar için kullanılacak şekilde dağıtılması, değiştirilmesi, yayınlanması, yeniden kullanılması veya raporlanması kesinlikle yasaktır.

Site‘ye erişiminiz veya Site‘yi kullanmanız, yürürlükteki ilgili her türlü mevzuatın yanı sıra aşağıdaki şart ve koşullara (“Şartlar ve Koşullar“) tabidir. Site‘ye giriş yapmanız ve/veya Site‘de gezinmeniz, , aşağıda belirtilen Şartlar ve Koşullar’ı herhangi bir kısıtlama veya sınırlama olmaksızın kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

Şartlar ve Koşullar
1. Site içeriğinde yer alan her şey tamamen tescilli fikri ve sınai mülkiyet hakları ve/veya ticari marka haklarıyla korunmaktadır (aksi bir durum belirtilmedikçe veya işaret edilmedikçe) ve LilArt Sanat’ın önceden yazılı onayı olmadan işbu Şartlar ve Koşullar’da belirtilen durumların haricinde kullanılamaz. Buna ek olarak LilArt Sanat, Site’de gösterilen materyalleri incelemenizin LilArt Sanat’a ya da onun yan kuruluşlarına ait olmayan üçüncü tarafların haklarını çiğnemediğinize dair herhangi bir garanti vermez.

2. LilArt Sanat, Site’de doğru ve güncel bilgiler sunmak için makul her çabayı göstermektedir. Bununla birlikte LilArt Sanat, Site içeriğinin doğruluğu ile ilgili herhangi bir garanti veya taahhüt vermemekte ve Site içeriğindeki herhangi bir hata veya eksiklik ile ilgili hiçbir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmemektedir..

3. Sitemizde gezinme riski tamamen size aittir. Ne LilArt Sanat ne de Site‘nin oluşturulmasında, üretiminde veya tesliminde görev alan başka bir taraf, Site‘ye girişinizden veya Site‘yi kullanmanızdan kaynaklanan herhangi bir doğrudan, dolaylı, tesadüfi ya da cezai zararların hiçbirinden sorumlu değildir. YUKARIDAKİ HÜKÜMLERİN NİTELİĞİNİ SINIRLAMAKSIZIN, SİTE‘DE BULUNAN TÜM İÇERİK, PAZARLANABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK VEYA İHLAL DURUMUNUN OLMAMASI GİBİ GARANTİLER DE DAHİL, ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAMAK ÜZERE DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI HERHANGİ BİR GARANTİ OLMAKSIZIN SİZE “OLDUĞU GİBİ” ESASINA GÖRE SUNULMAKTADIR. LilArt Sanat ayrıca, bilgisayar donanımınızın veya herhangi başka bir cihazınızın Site‘ye giriş yapmanızdan, Site’yi kullanmanızdan veya gezinmenizden ya da veriler, metin, resimler, video veya ses dosyaları da dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla site içeriğindeki herhangi bir materyali indirmenizden kaynaklanan bir zarar veya kapabileceğiniz bir virüsle ilgili olarak herhangi bir sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemektedir.

4. Veriler, sorular, yorumlar, öneriler ve benzeri hususlar da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Site‘ye elektronik posta veya başka bir yöntemle göndereceğiniz herhangi bir bilgi ya da materyal, gizli olmayan ve tescilsiz bilgi olarak işleme konacaktır. Tarafımıza ileteceğiniz veya göndereceğiniz herhangi bir şeyin, LilArt Sanat veya onun yan kuruluşları tarafından, çoğaltma, ifşa etme, iletme, yayımlama, yayınlama ve gönderme işlemleri de dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için kullanılabileceğini taahhüt etmiş olduğunuzu bildiririz. Ayrıca LilArt Sanat, Site‘ye gönderdiğiniz herhangi bir iletide yer alan herhangi bir fikri, konsepti, bilgiyi veya tekniği, bu bilgileri kullanarak ürün geliştirme, üretme ve pazarlama da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir amaç için kullanma konusunda serbesttir.

5. Site‘de gösterilen ticari markaların, logoların ve hizmet markalarının (hepsi birlikte “Ticari markalar” olarak adlandırılmaktadır) herhangi birisi veya tamamı LilArt Sanat’ın ve/veya onun yan kuruluşlarının tescilli ve/veya tescilsiz ticari markalarıdır. Bu Site‘de yer alan hiçbir şey, LilArt Sanat’ın önceden alınmış açık yazılı izni olmadan Site‘de gösterilen herhangi bir Ticari markayı kullanma lisansı ya da hakkı doğrudan ya da dolaylı olarak verdiği şeklinde yorumlanamaz. Ticari markaların veya diğer fikri ve sınai mülkiyet konusu oluşturan Site içeriklerinin işbu Şartlar ve Koşullar’da belirtilenlerin dışında herhangi bir şekilde kullanımı kesinlikle yasaktır. Siz veya herhangi bir üçüncü şahıs tarafından bir ihlal yapılması durumunda, LilArt Sanat’ın, fikri ve sınai mülkiyet haklarını kanunların izin verdiği en kapsamlı şekilde uygulamaya koyacağını ve bu bağlamda haklarının herhangi birini veya tamamını saklı tuttuğunu lütfen unutmayınız.

6. Buna ek olarak LilArt Sanat’ın, işbu Site‘ye linkli olan diğer tüm siteleri incelemesi mümkün olmadığından, işbu Site dışında kalan sayfaların veya işbu Site‘ye link veren diğer sitelerin içeriklerinden hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu Site dışındaki diğer internet sayfalarını veya link veren diğer siteleri gezinmenizin riski tamamen size aittir.

7. LilArt Sanat, işbu Şartlar ve Koşullar’ı dilediği an revize edebilir veya güncelleyebilir. Bu tür revizyonların Site’ye giriş yapan veya Site’de gezinen ya da Site’yi kullanan herkes tarafından bağlayıcı olduğunu lütfen unutmayınız. Bu nedenle işbu bağlayıcı Şartlar ve Koşullar’ı gözden geçirmek için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmeniz önerilmektedir.

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası

İşbu “Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası“, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu“) uyarınca;

LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret‘in (“LilArt Sanat”),  www.lilartsanat.com internet sitesi (“Site”) aracılığı ile ne tür veriler topladığını, toplanan verilerinizin nasıl kullanıldığını ve LilArt Sanat’ın verilerinizi kimlerle paylaşabileceğini,

LilArt Sanat‘ın işlediği veriler üzerindeki haklarınızın neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceğinizi,

• Elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerinizi nasıl değiştirebileceğinizi

açıklamaktadır.

LilArt Sanat, veri sorumlusu olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVK Kanunu”) uyum sağlanması için KVK Kanunu’nun öngördüğü ilkeleri benimsemekte, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmektedir. Bu kapsamda düzenlenen işbu “Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası“, kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin (“İlgili Kişi”) erişimine sunulmaktadır.

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nın Kapsam ve Amacı

İşbu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası;

 1. Kişisel verileri toplama yöntemlerini ve hukuki sebeplerini,
 2. Hangi kişi gruplarının kişisel verilerinin işlendiğini (Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu),
 3. Bu kişi gruplarına ilişkin olarak hangi kategoride kişisel veri işlendiğini (Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri),
 4. Bu kişisel verilerin hangi iş süreçlerinde ve hangi amaçlarla kullanıldığını,
 5. Kişisel verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla alınan teknik ve idari tedbirleri,
 6. Kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceğini,
 7. Kişisel verilerin saklanma sürelerini,
 8. Profilleme ve Segmentasyon
 9. İlgili Kişiler’in kişisel verileri üzerindeki haklarının neler olduğunu ve bu hakları nasıl kullanabileceklerini,
 10. İlgili Kişiler’in elektronik ticari ileti alma konusundaki olumlu veya olumsuz tercihlerini nasıl değiştirebileceklerini,
 11. Resmi makamlarla kişisel veri paylaşımını
 12. Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimini

açıklamaktadır.

1. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

LilArt Sanat kişisel verileri Site, Site‘nin mobil uygulamaları, sosyal medya hesapları, çerezler, çağrı merkezi, idari ve adli makamlardan gelen tebligatlar ve sair iletişim kanalları aracılığıyla işitsel, elektronik veya yazılı olarak, KVK Kanunu’nda belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda toplamaktadır.

2. Veri Konusu Kişi Grubu Kategorizasyonu

LilArt Sanat, kişisel veri işleme süreçlerinde ve bu süreçlere bağlı faaliyetlerde kişisel verileri işlenen veri konusu kişi gruplarını aşağıdaki şekilde kategorize etmektedir. Bununla beraber KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak ve işbu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nda belirtilen hukuki sebepler doğrultusunda sair kişi gruplarının da (danışman, eğitimci, blogger) kişisel verileri işlenebilmektedir.

3. Veri Kategorileri ve Örnek Veri Türleri

a) Üye Müşteri

  • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
  • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (livaticaret.com üzerinden yapılan alışverişin teslimat adresi
  • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
  • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
  • Müşteri/Üye Bilgisi: Üyelik bilgisi, üyelik ID numarası
  • Müşteri/Üye İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar/yarışmalar, kullanılan kuponlar, siparişe ilişkin bilgiler
  • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
  • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
  • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
  • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, onay verdiği üyelik sözleşmesi, kurumsal üyelik sözleşmesi, LilArt Sanat tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
  • Pazarlama Bilgisi:
  • İlgili Kişi’nin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
  • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili Kişi‘nin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin web sitesi, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

b) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar)

  • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası
  • Lokasyon Bilgisi: Yaşadığı şehir, ilçe (Site üzerinden yapılan alışverişin teslimat adresi)
  • İletişim Bilgisi: cep telefonu, e-posta adresi, adres, posta kodu, sabit telefon
  • Finansal Bilgi: Vergi dairesi, fatura bilgileri
  • Misafir Müşteri İşlem Bilgisi: Satın alınan ürün/ler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, çağrı merkezi görüşme kayıtları, ticari iletişim izni, faydalanılan kampanyalar, siparişe ilişkin bilgiler
  • Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
  • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, parola bilgileri
  • Pazarlama Bilgisi: Çerez kayıtları, hedefleme bilgileri, alışkanlık ve beğenileri gösteren değerlendirmeler
  • İşitsel Veri: Çağrı merkezi görüşme kayıtları
  • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, İlgili Kişi’nin elektronik ortamda verdiği ticari elektronik ileti izni, LilArt Sanat tarafından sunulan hizmetlerden faydalanılmasını sağlayan sair hukuki metinler ve sözleşmeler
  • Pazarlama Bilgisi: İlgili Kişi‘nin verdiği ticari elektronik ileti iznine istinaden gönderilen pazarlama amaçlı sms, e-posta mesajları veya çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar
  • Talep/Şikayet Yönetimi/İtibar Yönetimi Bilgisi: İlgili Kişi’nin satın almış olduğu ürün veya hizmete ilişkin  Site, mobil aplikasyon, sosyal medya hesapları veya çağrı merkezi üzerinden ilettiği şikayet ve/veya talepler ile bu istemlerin değerlendirilmesi veya yönetimi sürecinde yapılan işlemlere ilişkin kayıtlar

c) Çevrimiçi Ziyaretçi

 • İşlem Güvenliği Bilgisi: Şifre, cep telefonu, parola bilgileri
 • Hukuki İşlem Bilgisi/Risk Yönetimi Bilgisi: IP adresi
 • Hukuki İşlem ve Uyum Bilgisi: Verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı

d) Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi

  • Kimlik Bilgisi: Ad, soyadı, doğum tarihi, cinsiyet, T.C. kimlik numarası

4. Kişisel Veriler Hangi İş Süreçlerinde ve Hangi Amaçlarla Kullanılır

a) Misafir Müşteri (üye olmadan siteden alışveriş yapan kullanıcılar) Kişisel Verileri

 • Platformlardan “misafir” sıfatıyla alışveriş yapılabilmesi,
 • Platformlar üzerinden sunulan hizmetlerin iyileştirilmesi, yeni hizmetlerin geliştirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirme yapılması,
 • Ticari elektronik ileti onayı mevcut Misafir Müşteriler açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve Misafir Müşteri’ye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,
 • Misafir Müşteri’nin açık rızası doğrultusunda yeniden pazarlama, hedefleme, profilleme ve analiz yapılarak Misafir Müşteri’nin tercih ve beğenisi doğrultusunda uygulama, mal/ürün ve hizmetlerin tanıtımının ve pazarlamasının yapılması,
 • Misafir Müşteri sorun ve şikayetlerinin çözümlenmesi,
 • Platform üzerindeki Misafir Müşteri deneyiminin iyileştirilmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

b) Çevrimiçi Ziyaretçi Kişisel Verileri

 • 5651 sayılı Kanun kapsamında çevrimiçi ziyaretçi verilerinin işlenmesi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

c) Satın Alınan Ürünün Adına Teslim Edileceği Kişi Kişisel Verileri

 • Ürün teslim süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

d) Satıcı/Tedarikçi/Satıcı Adayı/Satıcı veya Tedarikçi Çalışanı veya Yetkilisi Kişisel Verileri

 • Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 • Muhasebe ve satın alma işlemlerinin takibi,
 • Hukuki süreçler ve mevzuata uyum,
 • İdari ve adli makamlardan gelen bilgi taleplerinin cevaplandırılması,
 • Bilgi ve işlem güvenliği sağlanması ve kötü amaçlı kullanımın önlenmesi,
 • İşlenen verilerin güncel ve doğru olmasının sağlanması amacıyla gerekli düzenlemelerin yapılması,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

5). Kişisel Verilerin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

LilArt Sanat kişisel verilere yetkisiz erişimi, hatalı kullanımı, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için gerekli önlemleri almaktadır. LilArt Sanat kişisel verileri işlerken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır.

LilArt Sanat işlediği kişisel verilere hukuka aykırı erişimin engellenmesi, bu verilerin hukuka aykırı işlenmesinin önlenmesi ve kişisel verilerin muhafazasının sağlanmasına ilişkin olarak:

 • Kişisel verilerin alındığı web sitesi veya mobil uygulamadaki tüm alanlar SSL ile korur,
 • Kağıt ortamdaki kişisel verilerin mutlaka kilitli dolaplarda muhafaza edilmesini ve sadece yetkili kişiler tarafından erişilmesini sağlar.
 • Hizmet alınan üçüncü taraflara ait çerezler aracılığıyla işlenen kişisel veriler, üyelik sona erdiği takdirde üçüncü taraflara ait sistemlerden silinmektedir.

6). Kişisel Veriler Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabilir

LilArt Sanat kişisel verileri yalnızca işbu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda ve KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak üçüncü kişilere aktarmaktadır. Bu kapsamda işlenen Üye Müşteri/Misafir Müşteri verileri ve satın alınan ürünün adına teslim edileceği kişi bilgisi, satıcı ve kargo şirketi ile paylaşılmakta ve bu verilere gerektiğinde çağrı merkezi tarafından da erişilebilmektedir. Adına fatura tanzim edilecek kişi bilgisi faturanın ilgili kişiye gönderimi amacıyla kargo şirketi ile paylaşılmaktadır.

Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ait cep telefonu numarası ve/veya e-posta adresi; ticari elektronik ileti onayına istinaden alışveriş tercihi, beğeni ve alışkanlıkları doğrultusunda tanıtım, reklam yapılabilmesi, fayda ve fırsat sunulabilmesi amacıyla ticari elektronik ileti aracı hizmet sağlayıcısı ile paylaşılmaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz yurt içi ve yurt dışı aktarıma konu kişisel veriler, güvenliklerini sağlayacak teknik tedbirlerin yanısıra; hukuki ilişkinin karşı tarafının veri sorumlusu veya veri işleyen olması dikkate alınarak sözleşmelerimizde yer verilen KVK Kanunu ile uyumlu hükümler sayesinde hukuki olarak da korunmaktadır.

Yukarıda belirtildiği şekilde bilgi paylaşılması sırasında Türkiye dışındaki ülkelere kişisel bilgileri aktarırken, verilerin bu politikaya uygun olarak ve veri korumaya ilişkin uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde aktarılması sağlanmaktadır.

7). Kişisel Verilerin Saklanma Süreleri

LilArt Sanat işlediği kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amacının gerektirdiği süreler boyunca KVK Kanunu ile uyumlu olarak muhafaza eder.

Çerezler yoluyla elde ettiğimiz kişisel verilerin saklama süreleri konusunda aşağıdaki Çerez (Cookie) Politikamızı inceleyebilirsiniz.

8). Profilleme ve Segmentasyon

LilArt Sanat Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak işlediği kişisel verileri kullanarak;

a. Ticari elektronik ileti alma konusunda onay veren Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye ilişkin olarak, Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin beğeni ve tercihlerine daha uygun içerik hazırlanması, reklam, tanıtım, indirim yapılabilmesi amacıyla profilleme ve segmentasyon yapmaktadır.

b. Ticari elektronik ileti onayı vermemiş olan Üye Müşteri/Misafir Müşteri bakımından da profilleme ve segmentasyon yapılarak;

 • Ürün iyileştirmesi yapılması (en çok satılan veya satılmayan ürün kategorilerinin belirlenmesi),
 • Alışveriş tercihlerinin analiz edilmesi suretiyle modellemeler yapılarak belirli bir ürünü alma potansiyeli olan müşteri gruplarına yönelik kampanyalar düzenlenmesi ve sisteme yüklenmesi,
 • Satış potansiyelinin artırılmasına yönelik aksiyonlar alınması

gibi çalışmalar yapılmaktadır.
Profilleme ve segmentasyon çalışmaları kapsamında Üye Müşteri/Misafir Müşteri’nin kişisel verileri özellikle ad ve soyadı, cep telefonu, e-postası veya adres bilgisi doğrudan kullanılmamakta, bunun yerine kendilerine atanan Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri ile işlem yapılmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’si veya diğer bir ifade ile takma adlı veri kullanımı sayesinde Müşteri/Üye’nin kişisel verilerinin korunması sağlanmaktadır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri ID’leri LilArt Sanat içinde sadece ilgili kişi veya departmanların erişimine açıktır. Üye Müşteri/Misafir Müşteri’ye atanan bu ID’ler LilArt Sanat tarafından sistem içinde şifreli olarak muhafaza edilmekte ve bu bölüme erişim yine sadece sınırlı kişilere tanınmaktadır.

9). İlgili Kişiler’in Kişisel Verileri Üzerindeki Hakları Nelerdir ve Bu Hakları Nasıl Kullanabilirler

LilArt Sanat tarafından işlenen kişisel veriler üzerinde İlgili Kişi’nin KVK Kanunu madde 11 uyarınca sahip olduğu haklar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVK Kanunu madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

10). Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi Şartları

LilArt Sanat Site aracılığıyla işlediği kişisel verileri, KVK Kanunu madde 7, 17 ve Türk Ceza Kanunu madde 138 uyarınca ilgili kanunların öngördüğü süreler ve/veya işleme amacının gerekli kıldığı süreler boyunca saklamaktadır. Bu sürelerin sona ermesi durumunda ise Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca silecek, yok edecek veya anonim hale getirecektir.

LilArt Sanat tarafından kişisel verilerin silinmesi, kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir. LilArt Sanat bunun için kullanıcı seviyesinde erişim yetki ve kontrol matrisi oluşturur ve uygulamaya alır. Veri tabanında silme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

LilArt Sanat tarafından kişisel verilerin yok edilmesi, kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemini ifade etmektedir.

LilArt Sanat tarafından kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesini ifade etmektedir.

LilArt Sanat , Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca hazırladığı “Kişisel Verilerin Saklanması ve İmhası Politikası” kapsamında silme, yok etme ve anonim hale getirmeye ilişkin yöntemleri ve aldığı teknik ve idari tedbirleri ayrıntılı olarak açıklamaktadır. Bu Politika’da ayrıca Yönetmeliğin öngördüğü periyodik imhanın gerçekleştirileceği zaman aralığı 6 ay olarak belirlenmiştir.

11. Resmi Makamlarla Kişisel Veri Paylaşımı

LilArt Sanat, LilArt Sanat tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına yaptığınız ziyaret veya üyeliğe ilişkin kişisel verilerinizi ve gezinme bilgileriniz gibi trafik bilgilerinizi LilArt Sanat’ın yasalar karşısındaki yükümlülüğünü ifa etmesi amacıyla (suçla mücadele, devlet ve kamu güvenliğinin tehdidi ve benzeri ancak bununla sınırlı olmamak üzere LilArt Sanat’ın yasal veya idari olarak bildirim veya bilgi verme yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlarda) yasal olarak bu bilgileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

l2). Çerez (Cookie) Kullanımı ve Yönetimi

LilArt Sanat tarafında kullanılan çerezler, çerez çeşitleri, amaçları, saklama süreleri ve çerez yönetimi ile ilgili detaylı bilgi için aşağıdaki Çerez (Cookie) Politikası‘nı inceleyebilirsiniz.

Çerez (Cookie) Politikası:

LilArt Sanat Çerezleri Nasıl Kullanılmaktadır?

LilArt Sanat çerezleri;

a) Yaptığınız tercihleri hatırlamak ve Site/mobil uygulama/mobil sitesi kullanımınızı kişiselleştirmek için kullanır. Bu kullanım:

 • Parolanızı kaydeden ve Site/mobil uygulama/mobil sitesi oturumunuzun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece her ziyaretinizde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
 • Site‘ye/mobil uygulamaya/mobil sitesine daha sonraki ziyaretlerinizde sizi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.

b) LilArt Sanat tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarına nereden ve hangi cihazlardan bağlandığınız, Site/mobil uygulama/mobil sitesi üzerinde hangi içeriği görüntülediğiniz ve ziyaretinizin süresi gibi Site‘yi/mobil uygulamayı/mobil sitesini nasıl kullandığınızın tespiti de dahil olmak üzere; Site‘yi/mobil uygulamayı/mobil siteyi nasıl kullandığınızı belirlemek için kullanır.

c) İlgi alanlarınıza göre size daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanır.

LilArt Sanat, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri sizlere ait diğer kişisel verilerle eşleştirerek; size daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğinizi belirttiğiniz içerik veya fırsatları bir daha sunmaz.

LilArt Sanat üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

LilArt Sanat çerezleri ayrıca; arama motorlarını, LilArt Sanat tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının Site‘yi, mobil uygulamasını veya mobil sitesi ve/veya LilArt Sanat’ın reklam verdiği web sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için Site‘ye/mobil uygulamaya/mobil sitesine ve LilArt Sanat‘ın reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobil sitesi uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, LilArt Sanat‘ın sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Bunun yanı sıra ilginizi çekebilecek reklamları sosyal medya platformlarında da sunabilmek ve özel hedef kitle oluşturmak amacıyla kişisel verilerinizden e-posta adresiniz platformlar ile paylaşılmaktadır. E-posta adresiniz, bu platformların sunduğu güvenli kanallar ve ortamlar üzerinden aktarılmaktadır. Sosyal medya platformları, e-posta adresinizi hashleyerek, yalnızca eşleştirme işlemi için kullanmaktadır. E-Posta adresiniz üçüncü taraflarla veya diğer reklam verenlerle paylaşılmaz ve eşleştirme işlemi tamamlandıktan sonra mümkün olan en kısa sürede sosyal medya platformlarının sistemlerinden silinir

Çerez Yönetimi

İnternet tarayıcınızın çeşidine göre aşağıdaki adımları izleyerek, çerezler hakkında bilgi edinip, izin verme veya reddetme hakkınızı kullanabilirsiniz:

 • Google Chrome: Browser’ınızın “adres bölümünde” yer alan, “kilit işareti” veya “i” harfini tıklayarak, “Cookie” sekmesinden çerezlere izin verebilir veya bloke edebilirsiniz.
 • İnternet Explorer: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “Tool” veya “Araçlar” Bölümünden “Güvenlik” sekmesini tıklayın ve “izin ver” veya “izin verme” şeklinde çerez yönetimizi gerçekleştirin.
 • Mozilla Firefox: Browser’ınızın sağ üst köşesinde yer alan “menüyü aç” sekmesini tıklayınız. “Seçenekler” görselini tıklayarak “Gizlilik ve Güvenlik” butonunu kullanarak çerez yönetiminizi yapınız.
 • Safari: Telefonunuzun “Ayarlar” bölümünden “safari” sekmesini seçip, “Gizlilik ve Güvenlik” Bölümünden tüm çerez yönetiminizi sağlayabilirsiniz.

Diğer browserlar için de (opera, microsoft edge gibi), ilgili browser’ın yardım veya destek sayfalarını inceleyebilirsiniz.
Yukarıdaki seçeneklerin yanısıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.youronlinechoices.eu/ internet adreslerini ziyaret edebilirsiniz, veya “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (https://www.eff.org/tr/privacybadger)

Mobil uygulamalarda çerez veya SDK yönetimi için cihazınızın Gizlilik veya Ayarlar Bölümünde yer alan yönlendirmeleri takip edebilir veya Lumen Privacy Monitor’ü (https://haystack.mobi) telefonunuza indirerek kullanabilirsiniz.

Kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddederseniz, Site‘yi, mobil uygulamayı ve mobil sitesini kullanmaya devam edebilirsiniz fakat Site‘nin, mobil uygulamanın ve mobil sitesinin tüm işlevlerine erişemeyebilirsiniz veya erişiminiz sınırlı olabilir. Mobil uygulamada söz konusu durum değişkenlik gösterebilmektedir.

Çerez Çeşitleri:

a) Kullanım süresine göre çerez çeşitleri:
LilArt Sanat tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım sürelerine göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, tarayıcınızı kapattığınızda sona erer. Kalıcı çerez ise sabit diskinizde uzun bir süre veya süresiz olarak kalır.

b) Çerezin sahibi veya çerezi yerleştiren tarafa göre çerez çeşitleri:
LilArt Sanat tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde yerleştiren tarafa göre “LilArt Sanat çerezleri (first party cookie)” ve “üçüncü taraf (third party cookie) çerezler” kullanılmaktadır. LilArt Sanat çerezleri, LilArt Sanat tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezleri ise işbirliği yaptığımız üçüncü taraf firmalar tarafından yönetilmektedir.

c) Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri:
LilArt Sanat tarafından işletilen elektronik ticaret platformlarının web sitesinde, mobil uygulamasında ve mobil sitesinde kullanım amacına göre; teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır. LilArt Sanat bu çerezleri kullanarak; Üyelerini birbirinden ayıran özellikleri belirleyerek, tercih ve beğenilerine uygun kampanya ve reklam yapmak amacıyla Üyeleri büyük gruplara ayırarak, ortalama harcama tutarı, yaş, cinsiyet, alışveriş yapılan kategoriler, mobil kullanım oranı gibi harcama alışkanlıklarını tespit etmeye yönelik istatistiksel çalışmalar yapmaktadır.

Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nda Yapılacak Değişiklikler

LilArt Sanat, işbu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’nın yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. İşbu Gizlilik ve Çerez (Cookie) Politikası’ndaki değişikliklerden haberdar olmanız için, siz üyelerimize gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Bir taraftan Gülsuyu Mah., Sarı Çiçek Çıkmazı Sok., No:3/A, Maltepe/İSTANBUL adresinde mukim LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret (Aşağıda kısaca LilArt Sanat olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.lilartsanat.com internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

A. Sözleşmenin Başlangıcı

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.

İşbu Sözleşme‘nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, işbu Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.

Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren işbu Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. LilArt Sanat, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

B. Üye’nin Hak Ve Yükümlülükleri

Site, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.

Üye, Site’yi kullanırken, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile LilArt Sanat’ın hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.

Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle LilArt Sanat’ın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup; LilArt Sanat, Üye’nin işbu Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.

Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.

Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve LilArt Sanat tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden LilArt Sanat sorumlu tutulamaz.

Üye, Site’ye kayıt olurken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde LilArt Sanat’ın bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. LilArt Sanat tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.

Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. LilArt Sanat’ın izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.

Üye, LilArt Sanat’ın Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, LilArt Sanat’ın uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı LilArt Sanat’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.

LilArt Sanat, Üye‘nin Site‘de sunulan hizmetlerden yararlanabilmesi için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. LilArt Sanat, bu kapsamda Üye‘nin sağladığı kişisel verileri Site‘de yer alan Gizlilik Sözleşmesi‘ne uygun olarak toplamakta, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu madde 12’ye uygun olarak güvenliğini sağlamakta, muhafaza etmekte, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Sözleşmesi, işbu Üyelik Sözleşmesi‘nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Site‘de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Sözleşmesi‘nde belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Sözleşmesi‘ni inceleyebilir ve info@lilartsanat.com adresine elektronik posta göndererek ya da +90 216 427 7572 numaralı telefonu arayarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

C. LilArt Sanat’ın Hak Ve Yükümlülükleri

Aşağıda belirtilen durumlarda, LilArt Sanat’ın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

 • Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
 • Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
 • Üye‘ye, LilArt Sanat tarafından siteye kayıt olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük Üye‘ye aittir;
 • Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
 • Üye‘nin, LilArt Sanat kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak LilArt Sanat’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının LilArt Sanat tarafından tespit edilmesi durumunda;
 • Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, işbu Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda:

LilArt Sanat, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, Üye‘yi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandıracağını, Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Üye’nin, Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, LilArt Sanat, ilgili Üye’nin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

Üye, yukarıda sayılan hükümlere uygun hareket edecektir. Aksi takdirde LilArt Sanat’ın işbu Sözleşme‘yi derhal feshetme hakkı bulunmaktadır. Üye ise işbu Sözleşme‘yi onaylayarak Site‘yi kullanmaya başladığı andan itibaren okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

D. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi Ve Yürürlük

İşbu Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.

Üye, LilArt Sanat’ın gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Sözleşme’yi feshedebileceğini peşinen kabul eder.

LilArt Sanat, taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. LilArt Sanat’ın, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. LilArt Sanat, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.

Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Üye, LilArt Sanat’ın işbu Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu madde 205 uyarınca işbu Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

E. Genel Hükümler

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Üye’nin Site’ye üye olurken bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.

Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın LilArt Sanat tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

F. Şirket Bilgileri

Ek bilgi almak için www.lilartsanat.com‘a aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ya da telefon numarası aracılığı ulaşabilirsiniz.

LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret

Adres: Gülsuyu Mah., Sarı Çiçek Çıkmazı Sok., No:3/A, Maltepe/İSTANBUL

Telefon: +90 216 4277572

Müşteri Hizmetleri: info@lilartsanat.com

Mesafeli Satış Sözleşmesi

MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

Ünvanı: LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)
Adresi: Gülsuyu Mah., Sarı Çiçek Çıkmazı Sokak, No:3/A, Maltepe – İSTANBUL
Telefon: (0216) 427 7572
Müşteri Hizmetleri Telefon: (0532) 256 9030
e-Posta Adresi: info@lilartsanat.com

ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER:

Adı/soyadı/Ünvanı: _______________________ (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır.)
Adresi: _____________________________________________________________________________
Telefon: (____) _______
Cep Telefon: (___) ________
e-Posta Adresi: _________@____________.com

1) KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.lilartsanat.com internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. ALICI, bu sözleşme bilgilerine daha sonradan www.lilartsanat.com internet sitesinden ilgili sipariş bilgileri detay sayfasından ulaşabilecektir.

2) Sözleşme konusu mal veya hizmetin adı, adeti, KDV dahil satış fiyatı, temel nitelikleri, ödeme şekli ve teslimat şekli

Ürün Adı Adet Satış Bedeli (Kdv Dahil)
________________________________________________________________________________ 0 ____,__ TL
________________________________________________________________________________ 0 __,__ TL
_____________________________________________________ 0 Adet x 0.0 Lt (0x0.0 Kg) 0 __,__ TL
________________________________________________________________________________ 0 __,__ TL
Ödeme Ücreti _,__ TL
Kargo Ücreti _,__ TL
Toplam Tutar (Kdv Dahil) ___,__ TL
Ödeme Şekli : ______________ ___________ (Taksit:_ Taksit)

Kargo Firması : ____________ KARGO

Sözleşme Tarihi : _.__.____ , __:__:__

Teslimat Adresi : _________________________________________________________________
Teslim Edilecek Kişi : ______________________________________
Fatura Adresi : ______________________________________________________________________

3) CAYMA HAKKI:

ALICI; malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için ALICI tarafından on dört günlük süre içinde SATICIya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve www.temizmama.com web sitesinde yayınlanmış olan önbilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,

a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)

b) İade formu doldurulması şarttır.

c) ALICI, ürünü iade etmek istemesi halinde, durumu, teslim tarihinden itibaren 14 gün içerinde SATICI’ya “İade Formu” ile bildirmelidir. İade edilmek istenen ürün, İade Formunun gönderim tarihinden itibaren 10 gün içerisinde, istenen belgeler ile SATICI’ya ulaştırılmalıdır. Ürün teslimatından itibaren ürün ve belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 14 gün içinde ürün bedeli ve teslimat masrafları, ürünün ve ambalajının tekrar satılabilecek durumda olması halinde ALICI’ya iade edilir. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.
Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanacaktır. Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi şarttır.
Yukarıdaki madde hükümlerinin yerine getirilmemesi hâlinde para iadesi yapılamayacaktır.

4) HASARLI PAKET İADESİ:

ALICI, kargo firmaları tarafından getirilen paketin hasarlı olması halinde, ürününü, teslim almamakla yükümlüdür. Kargo firmasından hasarlı olarak teslim alınan ürün için, SATICI sorumlu tutulamaz. Gelen ürün paketinin hasarlı olması halinde, ALICI’nın, ürünü teslim almaması, irsaliyeli faturaya “hasarlı olduğu için ürünü teslim almadığını belirterek imzalaması” ve durumu, 0532 256 9030 nolu telefona veya info@lilartsanat.com adresine bildirmesi halinde, hasarlı olan ürün yerine, bildirimden itibaren üç iş günü içerisinde ALICI’ya, SATICI tarafından yeni ürün gönderimi yapılacaktır. (Birkaç parça ürün sipariş edilmiş olması halinde, bu işlem tek bir ürün için dahi yapılabilir.)

SATICI’dan ürünü sağlam olarak teslim alan, fakat yolda hasar görmesine neden olan kargo firması ancak bu şekilde hasardan sorumlu tutulabilecektir.

Aksi taktirde tüm sorumluluk paketi hasarlı olarak teslim alan ALICI’ya ait olacaktır.

5) ÖDEMENİN İADE PROSEDÜRÜ:

a) Kredi Kartlarında İade Prosedürü,

ALICI’nın cayma hakkını kullandığı durumlarda ya da siparişe konu olan ürünün çeşitli sebeplerle tedarik edilememesi veya hakem heyeti kararları ile ALICI’ya bedel iadesine karar verilen durumlarda, alışveriş kredi kartı ile ve taksitli olarak yapılmışsa, kredi kartına iade prosedürü aşağıda belirtilmiştir: ALICI ürünü kaç taksit ile aldıysa, Banka ALICI’ya geri ödemesini aynı taksit sayısı ile yapmaktadır. SATICI bankaya ürün satışının iptalini bildirdikten sonra, Banka poslarından yapılan taksitli harcamaların ALICI’nın kredi kartına iadesi durumunda, konuya müdahil tarafların mağdur duruma düşmemesi için talep edilen iade tutarları, yine taksitli olarak ALICI hesabına Banka tarafından aktarılır. ALICI’nın satış iptaline kadar ödemiş olduğu taksit tutarları ,eğer iade tarihi ile kartın hesap kesim tarihleri çakışmazsa her ay karta 1 (bir) iade yansıyacak ve ALICI iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri satışın taksitleri bittikten sonra , iade öncesinde ödemiş olduğu taksitleri sayısı kadar ay daha alacak ve mevcut borçlarından düşmüş olacaktır.Diğer yandan vadeli satışların sadece Bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ALICI, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin Banka ve ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart ile alınmış mal ve hizmetin iadesi durumunda SATICI, Banka ile yapmış olduğu sözleşme gereği ALICI’ya nakit para ile ödeme yapamaz. Üye işyeri yani SATICI, bir iade işlemi sözkonusu olduğunda ilgili yazılım aracılığı ile iadesini yapacak olup, Üye işyeri yani SATICI ilgili tutarı Banka’ya nakden veya mahsuben ödemekle yükümlü olduğundan yukarıda anlatmış olduğumuz prosedür gereğince ALICI’ya nakit olarak ödeme yapılamamaktadır. Kredi kartına iade, SATICI’nın Banka’ya satış iptalini bildiriminden sonra, ödeme Banka tarafından yukarıdaki prosedür gereğince yapılacaktır. ALICI, bu prosedürü okuduğunu ve kabul ettiğini kabul ve taahhüd eder.

b) Kapıda Ödeme ile Havale/Eft Ödeme Seçeneklerinde İade Prosedürü,

Kapıda ödeme ile havale/EFT ödeme seçeneklerinde iade Tüketiciden banka hesap bilgileri istenerek,Tüketicinin belirttiği hesaba (hesabın fatura adresindeki kişinin adına veya kullanıcı üyenin adına olması şarttır) havale ve EFT şeklinde yapılacaktır.

6) GENEL HÜKÜMLER

a) ALICI, www.lilartsanat.com internet sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. www.lilartsanat.com İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

b) Ürün sözleşme tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde kargo firmasına teslim edilecektir. Resmi tatil ve Haftasonu günleri dışında sabah saat 10:00’a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilir. Resmi Tatil ve Haftasonu günleri verilen siparişler SATICI’nın uyguladığı tatil süresini takiben ilk iş günü içerisinde kargoya verilir. Ürününün kargoya teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya, Ürün Paketinin hasarsız olarak ALICI’ya teslim edilene kadar olan sorumluluk kargo firmasına, ürünü hasarlı olarak teslim alması halinde ise tüm sorumluluk ALICI’ya aittir.
ALICI’nın adresi kargo firmasının teslimat yapabildiği bölge içerisindeyse ürünler ALICININ kapısına kadar teslim edilmektedir. Bazı köy veya yerleşim alanlarına uzak noktalarda, kargo firmaları en yakın şubesine kadar teslimat yapabilmektedir. Kargo firmasının dağıtım alanı dışında kalan bölgelere ürün teslimatı yapılamaması halinde SATICI sorumlu tutulamaz.

c) Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

d) Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.

e) Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Bankaların Havale veya EFT işlemleri sırasında aldıkları işlem ücretleri SATICININ sorumluluğu dışındadır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. Sözleşme tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde ödemesi yapılmayan siparişler iptal edilir. Havale/Eft ödemelerinde ödeme dekontlarının saat 14:00’e kadar info@lilartsanat.com veya (532) 256 9030 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’ne gönderilmesi ALICI sorumluluğundadır. Kargo firmaları tarafından sağlanan Kapıda Ödeme Hizmetleri ödeme tercihi olarak seçilmiş ise sipariş tutarına bu hizmetin o gün uygulanan bedeli eklenecektir. Bu bedel, kargo taşıma ücreti dışında kargo firması tarafından talep edilen bir ödeme hizmeti ücretidir. 500 TL ve üzeri siparişlerde kapıda ödeme hizmeti kullanılamamaktadır. Yurtİçi Kargo firmasının kapıda ödeme hizmetinde SATICI ve Kargo firması arasındaki anlaşma gereği Kredi Kartı kullanılamaz.

f) Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün SATICI’ya gönderilmesi zorunludur.

g) 385 sayılı vergi usul kanunu genel tebliği uyarınca iade işlemlerinin yapılabilmesi için tarafınıza göndermiş olduğumuz iade bölümü bulunan faturada ilgili bölümlerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalandıktan sonra tarafımıza ürün ile birlikte geri gönderilmesi gerekmektedir.

h) SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

i) SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

7) UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

İşbu Sözleşmenin uygulanmasında, tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

8) KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

a) ALICI’nın aldığı ürün ve/veya hizmet kapsamında sözlü yazılı ve sair yöntemlerle verdiği kişisel veri ve ticari elektronik iletişimlerine dair izin-onaylarının yanı sıra ve teyiden; ALICI’nın İNTERNET SİTESİ’ne üyeliği ve alışverişleri sırasında edinilen bilgileri SATICI, mevcut ve ilerideki iştirakleri, bağlı şirketleri, ortakları, halefleri ve/veya bunların belirleyecekleri üçüncü kişiler/kuruluşlar tarafından muhtelif ürün ve/veya hizmetlerin sağlanması ve her türlü bilgilendirme, reklam, iletişim, promosyon, satış, pazarlama, mağaza kartı, kredi kartı ve üyelik uygulamaları amaçlı yapılacak elektronik ve diğer ticari-sosyal iletişimler için, belirtilenler ve halefleri nezdinde ALICI politikalarında yer alan veya öngörecek süre ile kayda alınabilir, fiziki ve/veya elektronik arşivlerde saklanabilir, gerekli görülen hallerde güncellenebilir, paylaşılabilir, aktarılabilir, transfer edilebilir, kullanılabilir ve sair suretlerle işlenebilir. Bu veriler ayrıca kanunen gereken durumlarda ilgili Merci ve Mahkemelere iletilebilir. ALICI kişisel olan veya olmayan mevcut ve yeni bilgilerinin, kişisel verilerin korunması hakkında mevzuat ile elektronik ticaret mevzuatına uygun biçimde yukarıdaki kapsamda kullanımına, paylaşımına, işlenmesine ve kendisine ticari olan-olmayan elektronik iletişimler ve diğer iletişimler yapılmasına aydınlatma metnini okuduğunu kabul ederek muvafakat ve izin vermiştir

b) ALICI, SATICI’ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya aynı kanallardan kanuni usulünce ulaşarak ya da kendisine gönderilen elektronik iletişimlerdeki red hakkını kullanarak iletişimleri her zaman için durdurabilir. ALICI’nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. ALICI isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda SATICI’ya her zaman belirtilen iletişim kanallarından başvuru formunu doldurup SATICI’ya ileterek başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

SATICI: LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret

ALICI : ____________ ____________

Tarih :_.__.____ , __:__:__

KVKK Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Aydınlatma Beyanı

Tanımlar

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.

LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret (“Şirketimiz”) olarak başta temel hak ve özgürlükleri koruması olmak üzere özel hayatlara ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması, etik değerlere saygı öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır. Buna bağlı olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) 10. Maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek kapsamında aşağıda verdiğimiz açıklamalarımız bilgilerinize sunulmaktadır;

Veri Sorumlusu:

Kişisel verileriniz bakımından “Veri Sorumlusu”; Gülsuyu Mah, Sarı Çiçek Çıkmazı Sokak, No:3/A, Maltepe/İSTANBUL adresindeki LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret’dir.

Verisi Toplanan Taraflar:

Kişisel Verilen Korunması Kanunu kapsamında şirketimiz ile iş ilişkisinde olan aşağıda belirttiğimiz taraflarımızın verilerini toplanmaktayız. Bunlar;

· Çalışanların ve Çalışan adaylarımızın

· Çalışan ve çalışan adaylarımızın aile bireylerinin ve yakınlarının,

· Müşterilerimizin,

· Tedarikçilerimizin,

· Danışmanlarımızın,

· İş ortaklarımızın,

· Hissedarlarımızın,

· Şirket yetkililerimizin,

· Şirket vekillerimizin,

· Sözleşme ilişkisinde bulunduğumuz kişi/kişilerin ve çalışanlarının

· Hukuki işlemlerin muhatabı olan kişi/kişilerin,

· Anket katılımcılarının,

· Ziyaretçilerimizin,

Şirketimizin Taraflarından Topladığı ve İşlediği Veriler:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında şirketimiz taraflarından aşağıda belirtilen verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Bunlar;

· Aile ve sosyal yaşantı bilgileri,

· Eğitim ve öğretim bilgileri,

· İstihdam bilgileri,

· Talep/şikâyet yönetimi ile ilgili bilgileri,

· Hukuki işlere ilişkin bilgileri,

· Etik değerlere ve hukuka uyuma ilişkin bilgileri,

· Finansal bilgileri,

· Denetim bilgileri,

· Elektronik medya kullanımı bilgileri,

· Sağlanan ve temin edilen mal ve hizmetlerle ilgili bilgiler,

· İş aktiviteleri bilgileri,

· Ticaret ve diğer lisans ve izinlerle ilgili bilgiler,

· Fiziksel mekân güvenlik bilgileri,

· Görsel ve işitsel bilgiler (fotoğraf, kamera, ses kayıtları),

· Telekomünikasyon kayıtları,

· E-posta ve bilgi sistemleri hizmetleri kullanım kayıtları,

· Giriş kayıtları,

· Sağlık raporları ve sağlık bilgileri,

· Biyometrik veriler ve

· Adli sicil kayıt bilgileri

Şirketimizin Veri Toplama Amaçları:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5 ve 6. Maddesi kapsamında aşağıda belirttiğimiz şirket amaçlarımızı, ilgili amaçlar ile sınırlı olmak kaydı ile gerçekleştirebilmek için veri toplamakta ve işlenmekteyiz. Bunlar;

· Şirketimizin ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi.

· Ticari faaliyetlerine bağlı iş süreçleri yerine getirebilmesi,

· İş ortakları ve/veya tedarikçileri ile olan ilişkilerin yönetimi ve yürütülmesi,

· Şirketimizin web sitelerinin teknik olarak yönetimi,

· Müşteri yönetimi ve şikayetlerin takibi,

· Ürün anketleri ve Şirketimize gönderdiğiniz soruların takibi,

· Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,

· Ürün ve/veya hizmetlerin satış, pazarlama, satış sonrası süreçlerinin planlanması ve icrası,

· Ürün ve hizmetlerin içerikleri konusunda bilgilendirme yapılması,

· Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak suretiyle ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,

· Yarışma, etkinlik ve diğer organizasyonların yürütülmesi,

· Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerle hukuki ve ticari ilişkilerin yürütülmesi ve bu ilişkilerin güvenliğinin temini,

· Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar,

· Çalışan idaresi ve yönetimi,

· Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetiminin sağlanması,

· Lojistik faaliyetlerinin planlanması,

· İtibar araştırma süreçlerinin yürütülmesi,

· Etik değerlere ve hukuka uyum ve hukuki iş ve prosedürlerin yürütülmesi,

· Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,

· İnsan Kaynakları ve personel alım süreçlerinin planlanması, yürütülmesi ile eğitim ve öğretim faaliyetlerinin takibi ve gerçekleştirilmesi,

· İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icrası,

· Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yürütümü ile Şirketimizin teşviklerden faydalanabilmesinin sağlanması,

· Kurumsal iletişim ve kurumsal yönetim faaliyetlerinin planlanması ve yürütülmesi,

· Bilgi güvenliği yönetimi hizmetlerinin yürütülmesi,

· Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi, denetimi ile müşterilerin finansal risklerinin tespitine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

· Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,

· Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,

· Bilginin elde edilmesi esnasında ilgili kişiye bildirilecek sair amaç yada amaçlarla

· İlgili mevzuatın gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,

Şirketimiz Tarafından Amaçları Dahilinde Toplanan ve İşlenen Verilerin Aktarımı:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 8 ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde şirketimiz tarafından toplanan kişisel verileriniz yukarıda detayları verilen amaçlarımız dahilinde iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza (yalnızca anonim olarak), kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle paylaşılabilecektir.

Şirketimiz Tarafından Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişisel veri sahiplerine açıkça ve anlaşılabilir bir şekilde sözlü, yazılı ve/veya elektronik bilgilendirmede bulunularak ve gerektiğinde açık rızaları alınarak sözlü, yazılı ve/veya elektronik yollarla, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yukarıda açıkça belirtilen meşru amaçlarla bağlantılı ve sınırlı olmak kaydıyla, ölçülülük prensibi çerçevesinde toplanmakta, kullanılmakta, kaydedilmekte, depolanmakta ve işlenmektedir.

Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından, bu aydınlatma belgesinde belirtilen amaçlar dışında işlenmeyeceğini, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 3. kişilere aktarılmayacağını ve saklanmayacağını temin ederiz.

Şirketimiz Tarafından Toplanan Verilerin Saklanma Süresi:

Kişisel verileriniz, ilgili yasal mevzuatlarda belirtilen saklama sürelerince, ilgili yasal mevzuatlarda herhangi bir süre belirlenmemişse Şirketimizin uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca veya yukarıda anılan işleme amaçlarının gerekli kıldığı süre boyunca verileriniz saklanmakta ve sonrasında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesine uygun olarak silinmekte, yok edilmekte ya da anonim hale getirilmektedir.

Şirketimiz Tarafından Toplanan ve İşlenen Verilerinizin Güvenliği:

Kişisel verileriniz, işlendikleri ve saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla yönetimimiz tarafından teşvik edilen Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (ISO 27001 Standardı ve iyi uygulaması kitapçığı 27018) teknik ve idari tedbirlerini, Kişisel Veri Koruma Yönetim Sistemi (Bureau Veritas – Veri Koruma Teknik Standardı, BS 10012 Veri Koruma Kişisel Bilgi Yönetim Sistemi Standardı) gereklilikleri ve ayrıca KVKK kurulu tarafından yayımlanmış Kişisel Veri Güvenliği Rehberi gereklilikleri sürekli işletilmekte ve sürekli iyileştirme kapsamında geliştirmektedir.

Verisi Toplanan ve İşlenen İlgili Kişinin Hakları:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere

bildirilmesini isteme,

h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ı) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

İlgili Kişinin Hakları Çerçevesinde Başvuru Yöntemleri:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 13. Maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, 10 Mart 2018, 30356 Sayılı yayımlanmış “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” istinaden aşağıda ki yöntemler ve bilgiler ile gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru içeriğinde gerekli bilgiler;

1. Başvuru sahibinin, Ad, Soyad bilgisi.

2. Başvuru sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ise TC Kimlik Numarası eğer değil ise Uyruğu ile birlikte Pasaport numarası veya var ise Kimlik numarası.

3. Başvuru sahibinin, Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi.

4. Başvuru sahibinin bildirime esas elektronik posta adresi, telefon veya faks.

5. Başvuru sahibinin, Talep konusu.

6. Başvuru sahibinin talep konusuna istinaden bilgi ve belgeler.

Başvuru Yöntemleri;

1. Başvuru sahibi, şahsen LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret, Gülsuyu Mah, Sarı Çiçek Çıkmazı Sokak, No:3/A, Maltepe/İSTANBUL adresine «Başvuru Formu» doldurarak kapalı zarf ve zarfın üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile danışma ofise elden tutanak ile teslimat yapabilir.

2. Başvuru sahibi, Noter aracılığı ile LilArt Sanat Ürünleri Dış Ticaret, Gülsuyu Mah, Sarı Çiçek Çıkmazı Sokak, No:3/A, Maltepe/İSTANBUL adresine tebligat çekebilir fakat tebligat zarfı üzerine «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ibaresi eklenmelidir.

3. Başvuru sahibi şirketimizin “info@lilartsanat.com” Elektronik Posta adresine konu kısmına «Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Gereği Bilgi Talebi» notu ile başvuru yapabilir.

Yukarıda belirtilen haklarınız ile ilgili başvuru formumuza ise buradan ulaşabilirsiniz.

 • Sepetinizde hiç ürün yok.